شماره تماس (زوج) 12 الی 40223302
        موبایل شرکت    09022227989
رشد ۴۵ درصدی فروش فولاد مبارکه

رشد ۴۵ درصدی فروش فولاد مبارکه

رشد ۴۵ درصدی فروش فولاد مبارکه

افزایش ۶۵ دلاری شمش روی چین

افزایش ۶۵ دلاری شمش روی چین

افزایش ۶۵ دلاری شمش روی چین

افزایش 19 درصدی تولید فولاد ایران/ افزایش 7.4 درصدی تولید فولاد جهانی

افزایش 19 درصدی تولید فولاد ایران/ افزایش 7.4 درصدی تولید فولاد جهانی

افزایش 19 درصدی تولید فولاد ایران/ افزایش 7.4 درصدی تولید فولاد جهانی