شماره تماس (زوج) 12 الی 40223302
        موبایل شرکت    09022227989

ورق قلع اندود

ورق قلع اندود
قیمت 0   تومان موجود

خلاصه

ضخامت 0/16 تا 0/32 میلیمتر کیفیت های T3،T4،T5


ضخامت 0/16 تا 0/32 میلیمتر
کیفیت های T3،T4،T5

لیست نظرات

    5/5 0 0 0

ارسال نظرات

محصولات مرتبط