خدمات آهن فولاد دانا

خدمات ما صفحه اصلی

شرکت آهن وفولاد دانا


شرکت آهن وفولاد دانا در تاریخ 1 مرداد ماه سال 1390 به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل و درتاریخ 30 مرداد  1390 در اداره ثبت شرکت های قم  به ثبت رسیده و از ابتدای سال 1391 در زمینه طراحی ، ساخت و تولید انواع مصنوعات فلزی ، برشکاری فلزات و عملیات تجاری و مالی اعم از خرید و فروش و واردات و صادرات مرتبط با موضوع شرکت ، شروع به فعالیت نموده است.

خدمات ما صفحه اصلی

خدمات


باسکول 60 تنی 

انواع دستگاه برش ، شامل برش ضخیم، میان سایز، نازک، فوق نازک

دستگاه نوار بر 

دستگاه تبدیل رول رنگی به کرکره

خدمات کامل انبارداری 


خدمات ما صفحه اصلی

محصولات 


انواع محصولات فولاد مبارکه شامل

محصولات گرم ، سرد ، قلع اندود ، اسیدشویی ، گالوانیزه، رنگی،گرم آجدارو ...

انواع محصولات روغنی فولاد غرب آسیا

مرکز خدماتی فولاد مبارکه اصفهان

مراکز خدماتی مبارکه

با توجه به تنوع و ميزان توليد محصولات شرکت عملاً امکان فروش مستقيم به تمام متقاضيان و مصرف کنندگان خرد نهائي وجود ندارد اما در عين حال شرکت فولاد مبارکه با رسالتي که براي خود قائل است مايل نيست بخش مصرف کنندگان جزء را ناديده بگيرد به همين لحاظ اقدام به تاسيس مراکز خدماتي در استانهاي کشور و پذيرش تعاوني هاي صنوف توليدي بعنوان مشتريان خود که وظيفه توزيع محصول خريداري شده بين اعضاي خود را بعهده دارند نموده است . اين مراکز و تعاوني ها با فراهم کردن امکاناتي همانند انبارهاي سرپوشيده و مجهز ، خطوط برش کلاف و تبديل آن به ورق ، خطوط دوباره پيچي و سبک سازي کلاف و نيز تجهيزات ديگري که مي تواند به مصرف کنندگان جزء خدمات لازم را ارائه نمايـد ، محصـولات عمدتاً انباري را از فولاد مبارکه خريداري و با برش و خرد کردن در اختيار کارگاه هاي توليدي کوچک و مصرف کنندگان جزء قرار مي دهد.